Pobarvanke

Pobarvanke so različne knjižice namenjene majhnim, predšolskim otrokom, ki še ne znajo brati in pisati. V njih ni besedil, temveč le različni obrisi stvari, živali in rastlin ter predmetov, ki jih je potrebno pobarvati.V preteklosti so bile pobarvanke zelo enostavne in preproste, dandanes pa so že tematske in se nanašajo na različne zgodbe in pravljice tako,

da lahko otroci še bolj doživeto barvajo svoje junake, o katerih so jim morda pred spanjem brali njihovi starši in jim na ta način vtisnejo dušo, saj so si ob pripovedi ustvarili določen mnenje in podobo o njih. Glede na otrokovo starost so pobarvanke razdeljene na lažje in težje pobarvanke, na pobarvanke s simboli in števili, pobarvake s štetjem in na pobarvanke, ki jih najdemo na spletu. Majhni otroci bodo navdušeni nad enostavnimi pobarvankami kot so Nodi, Kitty, Telebajski, Tom in Jeryy, Mojster Miha itd. Pobarvali jih bodo po lastni domišljiji, ki ji moramo pustiti prosto pot in jih potem pohvaliti. Težje pobarvanke imajo manjše površine, ki jih otrok pobarva kot je prikazano na modelu. Obstajajo tudi zrcalne pobarvanke, kjer otrok pobarva obe sliki tako, da so ploskve na obeh enake barve. Pobarvanke s simboli in števili otrok pobarva tako, kot je navedeno v prikazani legendi. Pri povarbankah s štetjem in računanjem otrok pobarva posamezno površino glede na to, koliko pik le te vsebujejo. Pri tem so vključene enostavne računske operacije. Dandanes imamo na voljo tudi internetne pobarvanke, ki nam pridejo prav, ko nimamo papirja. Otrok jih pobarva kar na računalniku in pri tem se še pobliže seznani z delom z njim in z uporabo miške.

Deklice bodo verjetno zanimale drugačne pobarvanke, kot jih imajo radi fantje. A oboji bodo uživali pri barvanju in ustvarjanju barvnih podob in tako krepili domišljijo in kreativnost.Če ima majhen  otrok rojstni dan in ravno nimamo denarja na pretek, mu kupimo pobarvanko in veliko bomo storili za njegov pravilen razvoj, ga razveselili in ga zaposlili in ure in ure bo lahko barval in se veselil živahno pobarvanih slik in podob njegovih junakov. Zavedati se moramo, da najbolj koristna darila za otroka niso nujno najdražja in zato se odločimoza ustrezne pobarvanke. Otroku kupimo še kvalitetne in večbarvne barvice, ki jih bo z veseljem uporabil. Ko bo pobarvanko dokončal, se lahko o njej z njim tudi pogovorimo in ga vprašamo, katere barve je pri tem uporabil. Pomagajmo mu, da bo spoznal čim več barv in jih znal  pravilno uporabiti.   

 

V tej kategoriji: