Ocena tveganja identificira šibke točke podjetja

Ocena tveganja je samo še ena nepotrebna listina, ki delodajalce zavezuje k še dodatnim finančnim obveznostim. Veliko podjetnikov s tem argumentom opravičuje svojo nenaklonjenost do izvedbe testa. Predvsem je v ozadju odpora dejstvo, da je potrebno za izvedbo testa plačati in si za njegovo izvršitev vzeti čas. Na dolgi rok se tak strošek vsekakor povrne, saj bodo zmanjšane odsotnosti ter poškodbe vaših zaposlenih na delovnem mestu, poleg tega pa bodo ti bolj motivirani za opravljanje svojih nalog znotraj podjetja. Slaba klima znotraj podjetja je zaslužena za večji odstotek obolelosti, povezanih s psihološkim stanjem in počutjem posameznika.

Svojim zaposlenim pomagajte na poti do samouresničitve

Huda izgorelost na delovnem mestu ima dolgotrajne posledice tudi za vaše podjetje, saj je potrebno takega zaposlenega po navadi premakniti na drugo delovno mesto, ga priučiti novih spretnosti, v obzir vzeti učno krivuljo … Glede na piramido potreb po Maslowu posameznik, ki ne zadosti potrebam po občutenju varnosti, ne more stremeti k doseganju višjih potreb, kot je samorealizacija. V delovnem okolju to pomeni, da prevelika količina stresa negativno vpliva na ustvarjalnost posameznika. Vse to so skriti stroški, ki nastanejo, ko je ocena tveganja slabo načrtovana ali neobstoječa, dolgoročne posledice pa je kasneje težje odpravljati.

Ocena tveganja: vse, kar morate vedeti

Tako kot vsak uradni dokument mora tudi ocena tveganja vsebovati različne overjene listine, kot je seznam pretečih groženj na delovnem mestu, seznam zaposlenih, ki so na trenutnem delovnem mestu najbolj izpostavljeni nevarnostim, verjetnosti uresničitve preteče grožnje in možne bolezni, ki zaradi izpostavljenih dejavnikov nastanejo. Nujno je, da se poglavja listine redno izpopolnjuje in dopolnjuje, saj se ukrepi in zakonodaja ves čas spreminjajo. Na koncu se spiše tudi uradni načrt zmanjšanja tveganj in koraki, potrebi za izboljšanje varnosti delavcev na delovnem mestu. Ta zadnji del vključuje tudi zdravstvene zahteve posameznega delovnega mesta, kar je še posebej pomembno za vse delavce v farmacevtski industriji in metalurgiji.

Poskrbite za svoje delavce in prihranite na stroških

Kot delodajalec nosite odgovornost za zagotavljanje ugodnega delovnega okolja, v katerem se zaposleni počutijo dobro in soustvarjajo poslovne uspehe. Ko je ocena tveganja na mestu, je potrebno poskrbeti tudi za implementacijo sprememb, ki bodo zmanjšale verjetnosti uresničitve pretečih groženj. S pravilnim izvajanjem varnostnih ukrepov boste zmanjšali število bolnišničnih odsotnosti ter dvignili zagnanost svoje ekipe. Posebna strokovna služba poskrbi, da se zagotovi zdravo okolje za delo, in je hkrati zadolžena za pregled nad opravljenimi pregledi ter dodatnimi usposabljanji. Pri določanju šibkih točk podjetja se uporablja različne standardizirane meritve in preizkuse.

V tej kategoriji: